Runoni

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1985

Teosarvio

"Olen vaiti ja huudan", julisti nyrkkiä puiva runoilija Jevtušenko 1960-luvulla, jolloin hänestä meillä Suomessa tuli myös muiden kuin lyriikanharrastajien idoli. Juuri tämä Jevtušenko välittyy oivallisesti kyseessä olevasta kronologisesti etenevästä valikoimasta, jonka runot ajoittuvat vuosille 1952-1972. Alkuaikojen kulmikkaalle ja sopeutumattomalle Jevtušenkolle on ominaista eräänlainen hurmioitunut elämisen, kokemisen ja vapauden nälkä. Hänen keinoihinsa kuuluivat ja kuuluvat edelleen kärjistäminen ja yksinkertaistaminen, joiden avulla hän pyrkii saamaan sanomansa perille mahdollisimman tehokkaasti. Jevtušenkon runous on kauttaaltaan empaattista; tarvittaessa hän käy sangen kiivaastikin havaitsemiensa epäkohtien kimp-puun. Runoilijan tapa hahmottaa maailmaa oman itsensä kautta saattaa joskus tuntua ärsyttävältä, ellei suorastaan falskilta. Toisaalta tämä minäkeskeinen, tunteenomainen suhtautuminen ja siihen liittyvä patetia toimivat hänellä ilmeisenä käyttövoimana. - Kirjaan liittyvät Pekka Pesosen valaisevat saatesanat, Tiedot runojen tarkemmasta ilmestymisajankohdasta olisivat nekin olleet paikallaan.