Jukopliut! sanoi fallesmannin Arvo

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

1/1953

Teosarvio

Jatkoa Pälsin ennestään tuttuihin, suorastaan klassillisiksi nimettyihin "tukkapölly-juttuihin", joissa tekijä mainiolla huumorilla ja asiaan kuuluvalla poikamaiselle kerronnalla tarinoi lapsuutensa ajan seikkailuista ystävänsä Fallesmannin Arvon kanssa Kirjallisesti mitä nautinnollisinta ja myös lapsipsykologisesti antoisaa luettavaa.