Passio Libertatis

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

9/1984

Teosarvio

M. A. Nummisen edellisestä runokokoelmasta on ehtinyt vierähtää jo toistakymmentä vuotta, vaikka hän tekstin tuottajana onkin muuten pysynyt näkyvillä. "Passio Libertatis " liittyy tekijänsä mukaan läheisesti 1983 ilmestyneeseen LP-levyyn "Helena est libertas", Nummisen anarkistista tekstinkäsittelyä on luettava mieli avoimena ja vapaasti assosioiden; pelkän hulluttelun keskeltä löytyy tosin ihan varteenotettavia ja vakaviakin ajatuksia maailman ja yhteiskunnan tilasta. Ennen muuta kokoelma kuitenkin on hillumisen etiikkaa, elämisen laadun ja ihmisen vapauden puolesta koostettua dadaa, jossa kieli, musiikki ja kuvat yhdistyvät visuaaliseksi kokonaisuudeksi. Kokoelmassaan Numminen osoittautuu varsinaiseksi kosmopoliitiksi: maailma on pieni ja innoituksen lähteenä on milloin Tallinna, milloin New York, jonka Kahdeksannesta Avenuesta hän luo vaikuttavan runoruumiin. Kansainvälisyyttä korostavat kuvatekstit, jotka liittyvät alkujaan Ylioppilaslehdessä 1960-luvun alussa julkaistuihin piirroksiin.