Avaimeton talo

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1937

Teosarvio

Vaikkakaan romaani ei tyylin ja kielen puolesta ole aivan kehuttavaa tasoa, on se kuitenkin sikäli todellinen salapoliisikirja. että se tarkoin salaamalla juonen loppupäätöksen kykenee pitämään lukijaansa koko ajan tarkoituksenmukaisessa jännityksessä. Kertomus keskittyy erään Hawaijin saarilla tapahtuneen murhan selvittämiseen ja pyrkii lisäksi korostamaan k.o. seudun eksoottista erikoisuutta. Kelpaa hankittavaksi sellaisiin kirjastoihin, jotka harrastavat tämänkin alan kirjallisuutta.