Sivupersoona

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1976

Teosarvio

Hämäläinen, Kaarina: Sivupersoona.

Varkautelaisen Kaarina Hämäläisen esikoisteos on ohut runovihkonen, joka kuvaa toisaalta ihmisen yksinäisyyttä, kontaktittomuutta, viestien tavoittamattomuutta, toisaalta eron ja irtautumisen kipeyttä - samoja teemoja, jotka usein tuntuvat askarruttavan ja aktivoivan nimenomaan pienkustantajien kautta julkaisevia harrastajakirjoittajia. Enemmän kuin runoja nämä oikeastaan ovatkin "sanomia", niitä sanoja, jotka kaiken kiireen ja kommunikaatiovaikeuksien keskellä tahtovat jäädä sanomatta ja joiden merkitystä kenties on turha lähteä arvioimaan kirjallisin perustein.