Pirstaleita

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1972

Teosarvio

Länsimaissa koulutuksensa saaneet ja Afrikan uusien valtioiden palveluksessa pettyneet afrikkalaiset kirjailijat, Achebe ajankohtaissatiirissaan 'Kansan mies' (1966) ja nyt ghanalainen Ayi Kwei Armah (s.1942) romaanissaan 'Pirstaleita' (1970) kuvaavat yhtäpitävästi, kuinka länsimainen materialismi ja kerskakulttuuri turmelevat afrikkalaisvaltioiden terveitä kansallisia kehitysmahdollisuuksia. Ne afrikkalaiset, jotka länsimaisen koulutuksen saatuaan palaavat maahansa, tuovat liian usein mukaansa ylellisyysesineiden vyöryn ja huolehtivat lähinnä vain omista ja läheistensä taloudellisista eduista. Samalla he muodostavat epäkelvon mallin, jota jäljitellään. Armah kuvaa ongelmaa sisältä päin, yksilön idealismin traagisena tappiona, sillä hänen kirjansa päähenkilö joutuu palatessaan Yhdysvalloista koulutus ainoana pääomanaan sukunsa nureksunnan ja pettymyksen kohteeksi, koska ei olekaan hankkinut läheisilleen etuuksia, joita nämä ovat muilta saadun mallin mukaan odottaneet. Kun muukaan hänen oikeaksi katsomansa toiminta kansansa hyväksi ei toteudu, on seurauksena murtuminen. Sekä tyyliltään että sanomaltaan ansiokas romaani.