Arjen armada

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1980

Teosarvio

Kolmen runokokoelman - joista yksi lastenrunoja – jälkeen Ilpo Tiihonen pysyttelee edelleen melko tiukasti omalla persoonallisella ja hämmentävälläkin linjallaan. Tiihosen runoille on tyypillistä omaperäinen, groteski, hullutteleva ja kepeä huumori, joka samalla kipeästi leikkaa arjen tragiikkaan, sekä epätavallinen kielellinen "irtiottokyky" ja iloittelu, joka toisinaan tosin uhkaa tuupertua omaan näppäryyteensä ja keinojensa runsauteen. - "Arjen armada" noudattelee paljolti edellisten 'kokoelmien tematiikkaa, mutta samalla konkreettinen todellisuus tuntuu jäävän yhä kauemmaksi. Muodollisesti ja rytmisesti runot ovat eheytyneet, osa tarpeetonta on pyyhitty yli, mutta keinot pysyvät edelleenkin jossain määrin tarkentumattomina.