Georgica

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1977

Teosarvio

Viimeaikaiset uudelleenarvioinnit ovat kohottamassa Georgican Vergiliuksen tuotannossa vähintäänkin Aeneiksen rinnalle. Olematta mikään patsas Vergiliuksen Georgican suomennos on kulttuurihistoriallinen muistomerkki, joka toimii monellakin eri tasolla: yhä vaikuttavana kirjallisuutena, viehättävänä ajan- ja tapainkuvauksena, historian elävöittäjänä sekä juuri nyt ehkä ennen muuta sanomaltaan ajankohtaisena, luonnon, yksinkertaisen maalaiselämän ja maanviljelijän työn arvostuksen lisääjänä. Teos sisältää Vergiliuksen ja Georgican esittelyn, proosamuotoisen suomennoksen rinnan latinankielisen alku tekstin kanssa sekä selitysosan. Toivottavasti tämä akateemisuus ei kuitenkaan säikytä eikä karsi kirjan lukijoita, sillä Laulu maanviljelijän työstä on sellaisenaankin nautittavaa luettavaa.