Viapori 1906

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1971

Teosarvio

Tekeillä olevan neuvostoliittolais-suomalaisen tv-värielokuvan sivutuotteena syntynyt Paavo Rintalan romaani ei ole ollenkaan välityö, päinvastoin, se on minusta puhtainta ja selkeintä Rintalaa aikoihin. Aihe on merkitsevä mutta - Erkki Salomaan historia teoksesta huolimatta - usealle yhä varsin tuntematon: vallankumouksen esivaiheista on meillä Panssarilaiva Potemkinin kapinasta Eisensteinin elokuvan ansiosta varmaan tiedetty enemmän kuin Helsingin liepeillä tapahtuneesta noususta - "suurimmasta mihin mikään tsaarin armeijan varuskunta oli ryhtynyt", kuten Rintala jälkisanoissaan toteaa.
Rintala kertoo tuon nousun vaiheet muutamaan henkilöön keskittyen ja erilaisia suhtautumis- ja toimintatapoja taitavasti näyttäen. Puutteellisesti suunnitellun kapinan epäonnistuminen tuo kirjaan jylhyyttä, jonka Rintala hahmottaa niin pelkistävästi, että hänen joidenkin kirjojensa pateettisuuteen ärtyneilläkään ei pitäisi olla valittamista. Kirjailija on oikeassa myös uskoessaan aiheen kantavan nykyaikaan asti; kysymyksenasettelut eivät ole vanhentuneet.