Kiven sydämellä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1983

Teosarvio

Hilkka Lehtovaaran esikoisrunot ovat syntyneet pitkällä aikavälillä. Sisällöllisesti kokoelma kuvaa lähinnä kirjoittajan henki-lökohtaista etsintää ja kapinointia roolien ristipaineessa perinteisiä sovinnaisuuskäsityksiä vastaan. Kirjan kantavana teemana on voimakas vapaudenkaipuu: "en sovi tilaan jolla on ääret". Moniin muihin "pöytälaatikkorunoilijoihin" nähden Lehtovaaralla on varsin sujuva kynä ja myös vaistomaista rakennetajua. mutta runokuvissaan hän silloin tällöin haksahtaa patetiaan ja banaliteetteihin eikä riimittelyssäänkään aina välty kielellisiltä kömmähdyksiltä.