Morsianten lähde

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1948

Teosarvio

Tämä "legenda pysyvästi asuvista" kertoo talonpoikaissuvun soittajista eri sukupolvien aikana, nykypäivistä kaukaiseen muinaisuuteen saakka. Aihe on mielenkiintoinen, mutta tuntuu siltä kuin se olisi kaivannut hiukan toisenlaista käsittelytapaa: vaikka Moberg onkin yrittänyt saada siihen legendan sävyä ja vertauskuvallisuutta, on hänen perusnäkemyksensä säilynyt liian realistisena jaksaakseen kohottaa teostaan siihen kuulaaseen runollisuuteen, jota se täysin onnistuakseen olisi nähdäkseni vaatinut.