Maa on herran

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3-4/1946

Teosarvio

Länsimaisen kirjailijan on ilmeisestkin ollut mahdotonta eläytyä aasialaisen paimentolaiskansan oloihin ja elämänkäsityksiin. Kun hän on ryhtynyt käsittelemään tarunomaisen maailmanvalloittajan Tsingis-kaanin elämänvaiheita, on tulos länsieurooppalaisia probleemoja pohtiva romaani, jonka uskottavuus on perin heikko.

A. Kn.