Rakastanhan minä tätä maata

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1986

Teosarvio

SKDL:n Lapin kansanedustajan Esko-Juhani Tennilän kolmas runokokoelma on avointa ja vilpitöntä, myötätuntoista ja myötäelävää puhetta ihmiseltä ihmiselle. Tennilä ei osoita sanojaan suurille joukoille, elämänkatsomuksestaan ja aattees-taankin puhuessaan hän on ennen muuta keskuslyyrikko, jonka tekstit henkivät luottavaista toiveikkuutta ja idealismia. Kokoelman rakkausrunot ovat hellän kotoisia ja humoristisia katkelmia elävästä elämästä. juuri tämän enempää Tennilä tuskin kokoelmallaan tavoitteleekaan, ja näistä sinänsä positiivisista argumenteista huolimatta runot jäävät kaikkiaan melko vaatimattomiksi.