Yks’ on tarpeellinen

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1935

Teosarvio

Aikaisemmin Kansallisteatterissa esitetty näytelmä papista, joka lähtee omalta kohdaltaan toteuttamaan ehdottoman köyhyy-den aatetta ja kokee pettymyksiä sekä muihin ihmisiin että itseensä nähden - kun ei onnistu herättämään kuollutta lasta -heittääkseen lopulta henkensä pelastusarmeijan yömajassa. Kuvaelmina etenevä, vakavia ajatuksia herättävä näytelmä.