Tähkämehuballadi

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1984

Teosarvio

Markku Toivosen esikoiskokoelmaa voisi luonnehtia varsin epäsuomalaiseksi, sillä siitä tuntuvat lähes kokonaan puuttuvan meille ominaiset raskaus ja totisuus. Monien muiden tamperelaisten tavoin kirjoittaja ylistää kotipaikkaansa Pispalaa, mutta liikkuu kuitenkin yhtä mielellään sekä maailmalla että maailmankirjallisuudessa, jota hän myös omissa runoissaan hyvin pitkälle soveltaa ja hyödyntää. Toivosen teksteissä on runsaasti kulttuuritietoista kepeyttä ja huumoria, mikä ei silti välttämättä merkitse aina pinnallisuutta, vaikka "tähkämehulle" ja sen seurauksille onkin omistettu useampi kuin yksi balladi. Monet kirjalliset esikuvat ja vaikuttajat ovat tästä kokoelmasta tunnistettavissa; silti runot osoittavat kirjoittajansa ilmeistä valmiutta ja tiettyjen keinojen hallintaa.