Vähitellen kasvaa laulu

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1984

Teosarvio

Sirkka Lindforsin kristilliseen elämänkatsomukseen pohjautuva kokoelma kertoo luonnosta, ihmissuhteista, ikääntymisestä, lapsista ja vanhuksista. Nämä aihepiiriltään varsin tavanomaiset runot ovat sympaattisesti arkisia ja mutkattomia iloineen ja kipuineen. Kirjoittajalla on kiinteä ja elävä yhteys luontoon, josta hän löytää runoihinsa myös herkkiä ja lyyrisiä sävyjä. Myötäelävää ja sujuvasti kirjoitettua tekstiä, joka ei sen enempiä tavoittele.