Rajavääpelin syksy

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1982

Teosarvio

Hokkanen kirjoittaa omasta aiheestaan ilmeisellä taidolla. Hänellä on - ei aivan tavallinen - kyky oikein sanoin synnyttää tunnelma ja muutamin lausein rakentaa tapahtumille uskottava ympäristö. Hyvä asiantuntemus antaa lisää mielenkiintoa. Päähenkilö piirtyy luonteen piirteitä omaavana ja elävänä ihmisenä hyvin kuvattua taustaansa vasten. Joitakin yhteiskunnallisia kannanottoja ja pohdiskelua puolustuslaitoksen merkityksestä maalle kirjailija sijoittaa keskusteluihin.