Kääntäjien valtionpalkinto

kuvaus

Valtion kirjallisuustoimikunnan vuosittain myöntämä palkinto. Palkinto on tällä hetkellä suuruudeltaan 15 000 euroa.

Palkinnonsaajat

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi