Naimakauppoja

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

4/1963

Teosarvio

Vuosina 1884 ja 1886 ilmestyneiden Giftas-kirjan molempien osien suomennos, joka on ensi kerran ilmestynyt sotien välillä. Kai Laitisen huolellisesti informoiva esipuhe. – Strindberg penkoi avion ongelmia häikäilemättömämmin ja sapekkaammin kuin varmaan kukaan toinen. Ensimmäisessä osassa (35-vuotiaan kirjoittama!) on leimuavien ja liioiteltujen kuvausten ohella myös positiivisempia ja tasapainoisempia. Toisessa osassa ei avion epäonnistumisen syynä ole enää olosuhteet, kasvatus, kirkko tms., vaan yksinomaan - nainen. Kirjailijaa voi todellakin verrata pyromaaniin joka mielettömänä tuikkaa tulen milloin minnekin. Novellit ovat epäsuhtaisia: niissä on loistavia tapakuvia tai 1880-luvun Tukholman mainioita ravintolakuvia rinnan poleemisten artikkelinkatkelmien tms. kanssa. ”taistelukirjana” tämä teos on tietenkin jo pahasti ajan kauhduttama, mutta kaikkien vihan liekkien ja rienaavien huutojen lomasta pilkahtelee siellä täällä Strindbergin nerous ja kahleeton suuruus.