8 muunnelmaa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

11/1985

Teosarvio

Kokoelman lyyrissävyiset proosa katkelmat sisältävät filosofista problematiikkaa. Keskeisenä on kysymys minästä ja sen identiteetistä, jossa ykseyttä luovana tekijänä toimii muisti. Muistiin liittyy kuitenkin aina unohtamista. Muunnelmissa siirrytään usein tajunnanvirrasta toiseen, jolloin samat piirteet toistuvat eri muodoissa. Toisinaan siirtymät ja toistumat ovat ajallisia. Viimeisessä muunnelmassa ihmiseen rinnastuu psykiatrina toimiva tietokone, joka rakastuu potilaaseensa ja jonka muisti ja unohtaminen ovat yhteydessä satunnaisfunktioiden kanssa. Näkemykselle kaiken sattumanvaraisuudesta ovat taustana satunnaisfunktioiden lainalaisuudet. Ihmisen vapaus kuitenkin yhdistetään ymmärryksen heikkouteen ja tietämättömyyteen vaikutuksista. Musiikinomainen rakenne yhdistää kokonaisuudeksi kirjan vaihtuvat aiheet.