Lähteenkirkas hiljaisuus

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1984

Teosarvio

Uskon lyriikkaa" -sarjan kolmas ja viimeinen osa sisältää enimmäkseen samojen kirjoittajien tekstejä kuin aikaisemmatkin valikoimat. Kansalliset erityispiirteet eivät näissä runoissa juurikaan tule näkyviin, ja etenkin tässä osassa runot ovat hyvinkin "viljellyn" tuntuisia. Yhtenäistävänä tekijänä toimii uskonnollinen kokemus tai vähintäänkin kristillinen ajattelu ja kulttuuri. Tämän tyyppisten käännösvalikoimien parhaita puolia lienee uusien ja meillä vielä tuntemattomienkin kirjoittajien esittely. Toisaalta jää kuitenkin miettimään, miten mielekästä yleisesti ottaen on alkuperäisestä yhteydestään irrotettujen runojen yhdistäminen temaattisiksi kokonaisuuksiksi, etenkin kun hajonta eri kirjoittajien kesken on näinkin suuri. Anna-Maija Raittilalle kuitenkin kiitos tasokkaasta ja vaativasta työstä; ehkäpä saamme näiden näytteiden jälkeen tutustua myös laajemmin eri runoilijoiden tuotantoon.