Seitsemän novellia

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1964

Teosarvio

Kapea ja suppea uuden proosan näytekokoelma, jossa Veijo Meri ja Willy Kyrklund edustavat Ylintä tasoa. Kaikkikin mukaan otetut ovat tutustumisenarvoisia ja kyvykkäitä kertojia. Lopussa on runsas sivu käytetty tekijöiden esittelyksi; se olisi mielellään saanut oilla laajempi ja kelvollisempi. – Suurimpiin kirjastoihin.