Anna hänen elää

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1975

Teosarvio

Kirja on lääkäriromantiikasta, pettyneen avioliiton problematiikasta ja uskonnollisesta aineksesta laadittu romaani, helppolukuinen, puhdashenkinen ja turvallinen. Mutta pinnallinen ote, sovinnaisuus ja uskonnollinen valmius ärsyttää.