Heinäkuu -41

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1965

Teosarvio

Kotimaassaan suurta huomiota herättänyt teos, jonka tekijä uskaltautuu kohdistamaan kritiikkinsä niihin piireihin ja henkilöihin, jotka olivat vastuussa Neuvostoliiton valmiudesta sotaan V. 1941. Neuvostoliittolainen kritiikki ja itsekritiikki kuuluu järjestelmän perimmäiseen olemukseen, mutta jotakin uutta ja tuoretta tässä teoksessa on. Tavanomainen paatos on vähentynyt, merkillisen lyyrisesti Baklanov välittää impressioitaan välttäen tavanomaisesti sosialistiseen realismiin liittyvän naiiviuden vivahteen miltei täydellisesti. Ihminen ja inhimillinen on etualalla. Tekijä rakentaa romaaniaan kontrasteille, luonnon ja sodan toisistaan etäällä oleville näkymille. Teosta on pidettävä taiteellisena saavutuksena. Kirjastoihin.