Kauniisti niiaava tytär

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1984

Teosarvio

Hannu Niklander tunnetaan melko monipuolisena kirjoitajana, jolta on aikaisemmin julkaistu kaksi runokokoelmaa ("Kotiinpäin", KJG 1974 sekä "Maakuntalaulu", Johanna 1979). Hän on osallistunut myös eri antologioihin. Niklanderin runojen lähtökohta on aina ollut hyvin konkreettinen, ja ne ovat olleet vahvasti sidoksissa eteläsuomalaiseen maaperään. Pääosin teemat ovat pysyneet nytkin samoina, mutta muodoltaan runot ovat aikaisempaa tiiviimpiä, tyliltään eheämpiä. Etenkin pienissä luontorunoissa kirjoittaja on säilyttänyt henkilökohtaisen näkemisen tuoreuden, joka toisaalla kuitenkin saattaa näyttäytyä myös tarkentumattomana löysyytenä. Niklanderin runous on jollakin tavoin sympaattisen kotoista, "harmaiden villasukkien lyriikkaa", jolle parhaimmillaan on ominaista eräänlainen nöyrä vilpittömyys elämän edessä.