Artamonovien tarina

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1946

Teosarvio

Maaorjuuden lakkauttamisen jälkeen Venäjällä 1860-luvun jälkeen entiset maaorjat rupesivat monesti käsityöläisiksi. Niinpä esitettävänä olevan romaanin päähenkilöstä, tarmokkaasta vanhasta Artamanovista, entisestä maaorjasta, tuli lopuksi tiilitehtailija, joka perusti oman liikkeensä erään pikkukaupungin liepeille. Seuraava sukupolvi ei kuitenkaan enää menestynyt, vaan Artamanovin poika samoinkuin hänen liikkeensäkin joutuu rappiolle, ja vasta kolmannen polven vesasta, joka joutuu opintielle, tulee valveutunut yhteiskunnan jäsen ja vallankumouksellinen.

I. P:ri.