Suomalaisia kuunnelmia 1964-1965

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

3/1967

Teosarvio

Tämä on jo viides kokoelma laatuaan. Kuten on pelkkä harhaluulo, että näytelmän ainoa vaikutuspaikka on teatteri, samaten on väärin kuvitella, etteivät radiokuunnelmiksi tarkoitetut tekstit sopisi myös luettaviksi. .Juuri lukiessa paljastuvat ne monet pienet erikoisuudet, joiden varaan kuunnelmia voidaan rakentaa. – Asettamatta näitä kuunnelmia paremmuusjärjestykseen totean lyhyesti, että monet täyttävät hyvinkin korkeat kirjalliset ja taiteelliset vaatimukset. Soveltuu siis myös kirjastoihin.