Meren ja tuulen ääni

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1985

Teosarvio

Toinen puoli kokoelmasta sisältää Eino Koivistoisen omia meriaiheisia runoja viidenkymmenen vuoden ajalta, toinen puoli muodostuu polynesialaisten sekä intiaanien runojen suomennoksista. Kokoelman painopiste on eittämättä käännöksissä, jotka antavat kiinnostavan näytteen edustamistaan alueista. Koivistoisen runot toimivat tässä ikään kuin johdantona tai kuvauksena pitkästä meri matkasta, jonka päätepisteessä odottaa rikas ja omaleimainen kulttuuri. Polynesialaisille rakkausrunoille on ominaista luonteva eroottisuus. Monissa niiden välittämissä tunnoissa on kosketuskohtia myös muiden maiden kansanrunoihin. Kokoelmaan valitut eri intiaaniheimojen runot eroavat selvästi edellisistä ajattelutapojen erilaisuuden sekä kielellisen niukkuutensa vuoksi. Kokonaisuutena kirja on toimiva ja selityksineen sekä bibliografisine tietoineen huolellisesti toimitettu.