Suomen Akatemia

kuvaus

Suomen Akatemia on perustutkimuksen merkittävin rahoittaja Suomessa. Muita tiedettä ja teknologiaa rahoittavia keskeisiä organisaatioita ovat Tekes ja Sitra. Akatemia kuuluu opetusministeriön hallinnonalaan.

Kirjailijatiedot Kirjasammossa