Ennen kuolemaa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1982

Teosarvio

Runoilija Eeva Kilpi tunnetaan ennen muuta suorasukaisena ja uudenlaisena naisen tuntojen tulkkina. Kolmannessa kokoelmassaan hän käsittelee kuolemaa sekä yksityisellä että universaalilla tasolla. Läheltä koettu isän kuolema, ihmisen totaalinen poistuminen elämästä, saa kirjailijan pohtimaan kuoleman olemusta ja etäännyttämään sen hiukan tarkentumattomalle käsitteelliselle tasolle. Yksilöllistä kuolemaa Kilpi lähestyy kahta tietä: toisaalta on edessä vanheneminen, luonnollinen prosessi, toisaalta koko ihmiskuntaa uho kaava äkillinen, väkivaltainen tuhoutuminen: 'Soita minulle ennen kuin maailma räjähtää./ Sanotaan toisillemme hei.' Jossain määrin hahmottomaksi vyyhdeksi nämä elämän päättymisen, vanhenemisen ja tuhoutumisen tuntojen langat solmiutuvat, eikä kokoelma viestiarvoltaankaan kuulune Kilven parhaimpiin.