Kulunut sydän?

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

9/1982

Teosarvio

Tämän melko suppean ja vaatimattomankin kirjan alaotsikkona on "ajatelmia". Mitään kovin syvällisiä elämänviisauksia ne eivät kuitenkaan tarjonne, pikemminkin ne ovat tekijän kirjaamia ajatuksia, oman itsen jäsentämistä suhteessa elämään, lapsuuteen, sairauteen ja toisiin ihmisiin. Parhaimmillaan tekstit ovat pieniä, tunnelmaltaan joskus hiukan tankamaisia luonnonrunoja, mutta enimmältään niitä vaivaa tarkentumattomuus ja löysyys. Hivenen apean ja katkeroituneenkin yleissävyn keskellä helähtää joskus kauniisti: "Yöksi olet unohtanut hymykuopan poskellesi. / Herätän sinut ja kysyn: / Minunko se on?"