Itkevät kannot

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1982

Teosarvio

"Aamulla löysin / kokonaisen tarjottimen / jäkäläpikareita / huurrettuina reunat. / Jäähyväisjuhlat metsässä." Tiettyä jäähyväisten tuntua on Haakanan runoissa kautta kokoelman; tuttuun tapaansa kirjailija kuvaa Lapin tuhoutuvaa maisemaa, mutta myös mielen askartelua yksilön vanhenemisen, vähittäisen irtautumisen ajatuksissa. Haakana kokee pitkälti olevansa yhtä Lapin luonnon kanssa, mutta kehottaa silti antamaan anteeksi maiseman hävittäjille, "sillä eivät he tiedä mitä tekevät". Kokonaisuuteen varsin huonosti istuvat muutamat sota-aikaan sijoittuvat runot, vaikka niillä henkilökohtaiselta kannalta olisikin oma logiikkansa. Mitään varsinaisesti uutta nämä joskus löysähköiltä tuntuvat runot eivät tuo sen paremmin Haakanan runoilijankuvaan kuin käsiteltyyn aiheeseenkaan.