Elämän kaari

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1982

Teosarvio

Lääkäri Kai Sievers on koonnut suomalaisten runoilijoiden teksteistä teemakokonaisuuden, joka kuvaa elämän kaarta syntymästä kuolemaan. Runoilijoiden välittämä suomalaisen ihmisen kuva muotoutuu 'Tango Finlandiasta' alkaen lapsuuden, nuoruuden, rakkauden, perheen perustamisen, lasten syntymisen, keski-ikäisyyden ja vanhuuden kautta vastaanottamaan lähestyvää kuolemaa, kaaren umpeutumista. Mittavaan kokoelmaan valitut runoilijat eivät tuota varsinaisia yllätyksiä; useimmilla sektoreilla lienevät edustettuina mm. Helena Anhava, Bo Carpelan, Liisa Laukkarinen, Pertti Nieminen ja Tommy Tabermann, joiden tuotannosta voisi jo yksistään piirtää vastaavanlaista kaarta. - Tämäntyyppiset valikoimat on tehty ennen muuta lahjakirjoiksi ja suunnattu lähinnä niille lukijoille, jotka etsivät runoista ensisijaisesti samastumisen kohdetta, viestiä ja lohdutusta.