Mitä lukisin seuraavaksi? Kirjastojen Kirjasampo.fi auttaa sinua löytämään kiinnostavat kirjailijat, kirjat ja lukukokemukset.

Palvelijasi kuulee

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922-88 (vuosina 1908-21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.
Teoksen kuvailutiedot
Ilmestynyt numerossa
3/1982
Teosarvio
Ruotsin eturivin kirjailija Sara Lidman aloitti romaanitrilogiansa kirjoittamisen v. 1977 seitsemän vuoden vaitiolon jälkeen ja pyörsi samalla sanansa siitä, ettei usko enää romaanin vaikutuskeinoihin eikä niitä enää itse kirjoita. Ensimmäinen osa tätä Länsipohja-sarjaa on monimuotoinen kartoitus Ruotsin Länsi-pohjan sisämaassa sijaitsevan pitäjän elämään v. 1878. Tavanomaisesta historiallisesta romaanista poiketen varsinainen yhtenäinen juoniaines on varsin vähäinen rakenteellinen tekijä, ja kokonaisuus rakentuu yhtä hyvin aikatasoiltaan kuin aineksiltaankin varsin irrallisista, alati muuttuvia kaleidoskoopin kuvia muistuttavista osista. Ilmeisesti lukijan tunnistamisvaikeuksia helpottaakseen tekijä on alkuun sijoittanut henkilöhakemiston, ja se on todella tarpeen, mutta siitä huolimatta teos vaatii toisen lukemiskerran ja aikamoisen määrän tarkkaavaisuutta hahmottuakseen koko rikkaudessaan. Myös loisteliaassa tyylissä vaihtuvat raamatulliset ja vanhakirkolliset symbolikuviot kansantarinoiden, perinnetie-touden ja uskomusainesten rehevyyteen ja niin pitäjän harvojen virkamiesten kuin kyläoriginellien ja talonpoikien asianmukaisiin luonnehdintoihin.