Olen yöllä kuunnellut

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1982

Teosarvio

Mauno Saaren esikoisrunokokoelmasta välittyy yhteiskunnallinen ote. Runot ovat laajoja, intensiteetti jännittyy arkielämän ja maailmantapahtumien väliin. Seesteisyyden ja rosoisuuden, arkaaisen voiman vuorottelu on ominaista kokoelmalle. Jotkut runot ovat rauhaa ja tasapainoa etsiviä. Kirjailijalla on juureva suhtautuminen elämään. Luova identiteetti, selkeytyy kokoelman loppua kohti. Runoilijana Saari ei vielä ole aivan valmis, mutta teemojen selkeys ja kipeys antaa mahdollisuuksia vielä monen sanottavan verran. Kokoelmassa on älyllisiä virikkeitä ja naseva kielellinen viritys.