Vähäfysiikka

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1982

Teosarvio

Kari Aronpuron oivallinen kyky koostaa kirjansa erilaisista materiaaleista ja saada niistä ehjä ja toimiva kokonaisuus on tuottanut jälleen todella nautittavan tuloksen. "Vähäfysiikka" koostuu sekä Aronpuron omista runoista että Sigfridus Aronus Forsiuksen (n. 1550-1624) ja Hans Magnus Enzensbergerin tekstien käännöksistä. Forsiuksen ajattelun ja maailmankuvan konkreettiset lähtökohdat tuntuvat omiin ajatustottumuksiinsa urautuneesta nykyihmisestä suorastaan riemukkailta; muutamat itsestäänselvyydet näkee aivan uudesta, luovasta näkökulmasta, joka tuo mieleen sanojen olemukseen syvälle up-poutuneen ranskalaisen Francis Pongen. Yhtäläisyysmerkkejä voisi jatkaa Aronpuron omiinkin runoihin, jotka pitkälti ovat tulosta hänen kiinnostuksestaan kieleen ja sen merkkijärjestelmiin; osin tätä kautta runoilija on saanut teksteihinsä paikoin todella komeaa ajatuksellista syvyyttä. Aronpuron kulloisetkin mielenkiinnon kohteet suodattuvat hänen oman luovan, näkemyksellisen prosessinsa kautta ja sysäävät edelleen liikkeelle joukon tervetulleita älyllisiä virikkeitä.