Rakkauden tie

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1981

Teosarvio

Teoksen laajojen proosarunojen runkona ovat lähinnä Raamatun tekstit, Paavalin kirjoittamasta rakkauden kor-keasta veisusta (1 Kor. 13) alkaen. Tekijällä on erityinen taito tulkita kristillistä luomisen ja lunastuk¬sen sanomaa nykyaikaiselle lukijalle. Tältä pohjalta hän esittelee innoittavalla tavalla rakkauden luonnetta kokonaisvaltaisena asenteena, jossa iloitseminen kau¬neudesta ja yhteydestä, avoin luottamus, antamisen ja ottamisen vuorovaiku-tus, rohkeus ja toisen vapauden kunnioittaminen liittyvät toisiinsa. Miehen ja naisen välinen rakkaus saa herää-misestään avioliiton loppu¬taipaleeseen asti erityisen rikkaan kuvauksen. Tämä on kuitenkin vain osa teemoista, joiden runsaus edellyttää mietiskelevää omaksumista.