Kirjallisuuden valtionpalkinto

kuvaus

Valtion kirjallisuuspalkinto 1865 - 1992, Kirjallisuuden valtionpalkinto 1999 -

Kirjallisuuden valtionpalkinto on Suomen valtion kirjallisuustoimikunnan vuosittain myöntämä palkinto kirjailijoille ja kääntäjille (ks. Kääntäjien valtionpalkinto). Palkinto voidaan myöntää taiteenharjoittajalle tai kahden tai useamman taiteenharjoittajan muodostamalle työryhmälle tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta, kyseisen taiteen alan piiriin kuuluvasta ansiokkaasta työstä tai suorituksesta.
Vuonna 2016 palkinto oli suuruudeltaan 13 500 euroa.

Kirjallisuuden valtionpalkintoa edelsi vuosina 1865–1992 jaettu valtion kirjallisuuspalkinto, jonka jakoi aluksi senaatti ja vuodesta 1919 lähtien opetusministeriön alaisuudessa toiminut Valtion kirjallisuustoimikunta. Se myönnettiin kirjailijalle tai kääntäjälle edellisen vuoden aikana ilmestyneestä teoksesta. Suomi-palkintoja (ks. Suomi-palkinto) alettiin jakaa vuonna 1993, mistä lähtien ne korvasivat valtion taidetoimikuntien myöntämät valtionpalkinnot kulttuurin eri alojen edustajille.

Palkintolistauksessa käytetty lähteenä teosta Bengtsson, Niklas: Kirjallisuuspalkinnot Suomessa. BTJ Kirjastopalvelu, 2003.

Palkinnonsaajat

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Tekijä

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi