Pimeys ilon syvyys

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1981

Teosarvio

Märta Tikkanen puhuu kirjoissaan kipeistä ja koskettavista asioista, joiden omakohtaisuus ja yksityisyys ovat kaikessa paljastavuudessaan herättäneet kriittistäkin mieltä. Tässä toisessa runoteoksessaan Tikkanen kuvaa kahden rinnakkaisen esimerkin myötä äitinä olemisen kipuja, voimattomuuden ja myös syyllisyyden tuntoja silloin, kun lapset erilaisten paineiden, erilaisten voimakenttien puristuksessa murtuvat. Tarkentaakseen kuvaa Tikkanen rajaa kertomuksistaan täydellisesti muun ympäristön - jolloin äitiys perinteiselläkin tavalla korostuu - ja jättää jäljelle vain äiti-lapsisuhteen katkeamattoman napanuoran. - Varsinaisesta lyyrisestä ilmaisusta ei oikeastaan voida puhua, sillä runo on Tikkaselle ainoastaan muoto, väline, jolla hän ilmaisee sanottavansa, katkoo ja rytmittää intensiivisenä eteepäin vyöryvän pitkän monologinsa.