Sadekuningas

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1981

Teosarvio

Tästä teoksesta on toivotonta laatia alkeellistakaan sisältöviitettä, sillä jos toteaa, että siinä viisissäkymmenissä oleva miljonääri lähtee kaiken koettuaan ja lähes kaiken myös menetettyään Afrikkaan peräämään elämäänsä jotakin uutta, mystistä ja ennen kokematonta, syyllistyy mitä karkeimpaan yksinkertaistamiseen. Bellow on amerikkalaisen proosan huikean ulotteikkaita tekijöitä. Hän käy jatkuvaa jaakopinpainia nykyajan elämänmuodon ja oman etsijäminänsä välillä säilyäkseen persoonallisuuttaan pirstomatta edes osapuilleen elossa. Kirjan päähenkilö Henderson on joka suhteessa ylimitoitettu hahmo, niin kooltaan kuin kokemuksiltaan niin heikkouksiltaan kuin hyveiltään, ja samaa ylimitoitusta edustavat hänen tavoitteensa, mutta toisaalta hän on sangen karkea ja rajoittunut sekä puheissaan että teoissaan - amerikkalaisen identiteetin ironisointia kenties. Tulkinnan varaa riittää tässä jo 1950-luvun lopussa ilmestyneessä teoksessa, mutta oletettavasti vain osa lukijoista moiseen aktivoituu, koska Bellowin sisimpiä merkityksiä joutuu enimmäkseen vain arvailemaan.