Kuun kuva meissä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1981

Teosarvio

Kirsi Kunnaksen edellinen runokokoelma aikuisille ilmestyi 1956 - samana vuonna julkaistiin myös Tiitiäisen satupuu, joka aloitti hänen mittavan työnsä lastenkirjailijana. Sikäli kuin Kirsi Kunnasta hänen lastenrunojensa perusteella on totuttu pitämään spontaanina verbaalikkona, näyttää hän tässä kokoelmassaan myös toisenlaisen minänsä, joka tunnistautuu entisekseen lähinnä rytmin ja riimin käytöstä. Kokoelman runot ovat kurinalaisia, tiiviitä, joskus milteipä askeettisen säästeliäitä. Runojen minä sulautuu yhteen luonnon kanssa, minällä ja maailmalla on usein yhtenevät, liikkuvat rajat, jotka paikoin laajenevat kosmisiin mittoihin. Vesi, linnut, unet, puut ja nurinkäännetty avaruus ovat toistuvia elementtejä, jotka kantavat sisäkkäisiä todellisuuksia.