Ilmalaiva Italia

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1981

Teosarvio

Kolmanteen runokokoelmaansa ehdittyään Arto Melleri on jo osoittanut kiistämättömän lahjakkuutensa ja synnynnäisen kirjoittajankykynsä. Ensimmäisten kokoelmien myötä Melleri kirjoitti itsensä ulos lapsuutensa maisemasta - tullakseen tähän, joka liikkuu eräälläkin ajassa ja tilassa, mutta myös tässä hetkessä, ja joka olletikin kuvastelee paitsi Mellerin omaa myös koko hänen ikäluokkansa kulttuurista ja maailmankatsomuksellista tajuntaa. Mellerin teksti on lennokasta ja näennäisen vaivattomasti etenevää, ja sitä leimaavat runsas viitteiden käyttö sekä komeat kielikuvat, joista saattaa ounastella kirjoittajalle myös omaa itsetarkoituksellisuuden vaaraansa.