Gilgames

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.
Aikalaisarvio 1 | Aikalaisarvio 2

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1980

Teosarvio

"Hyvin kaukaa hyvin lähelle" - en muista mistä näin on sanottu, mutta tässä käsillä olevaan teokseen sanat sopivat. On kysymys niin ja niin monesta esikristillisestä vuosituhannesta, sisarvirtojen kaukaisen maan palatsikirjastosta, tauluihin kirjoitetuista nuolenpäämerkeistä. Ihmiskunnan yhteisperintö pulpahtaa esiin kokemuksen ja ajattelun yhteytenä. Tämä hengen yhteys uskomusten runoutena virtaa vastaamme maailman vanhimman sankaritaru-myytin sivuilta, katkelmallisenakin suuresti kiehtovana. - On sivistyskielen arvon mukaista että se välittää kulttuuriperintöä kauniissa sidoksissa, henkevästi kuvitettuna. Meidän onnemme on että keskuudessamme vaikuttaa kansainvälisesti arvotettu tutkija. Hänen suomennoksensa, esittelynsä ja selityksensä avaavat lukijalle tärkeän portin: ne vahvistavat hänen elämäntuntemustaan.