Juna lähtee!

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1980

Teosarvio

Tässä kasku- ja kertomuskokoelmassa saamme asiantuntijan opastuksella tutustua niiden miesten omalaatuiseen, vaativaan ja vastuunalaiseen elämänpiiriin, jotka tuulessa ja tuiskussa, sodan ja rauhan päivinä pitivät junat kulussa. Veturimiehillä oli oma ammattikielensä ja sen sävyttämä vähäeleinen älyperäinen huumorinsa lieventämässä useinkin kovaa arkitodellisuutta. Kokoelman ajallinen painopiste on tätä nykyä jo museotavaraksi joutuneiden höyryvetureiden kaudessa, joka säilyttää oman kiehtovan vetovoimansa niin isojen kuin pientenkin poikien mielessä ja jota kokoelman teknisesti suggestiivinen kuvitus on omiaan tehostamaan. Samalla on tullut kirjaan pannuksi kappale rautateiden historiaa nähtynä eräästä sen keskeisestä toimintapiiristä.