Mustan Afrikan viisautta

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1980

Teosarvio

Tässä sananlaskuvalikoimassa on Afrikan epälukuisista kielistä ja murteista edustettuina 84. Sanan-laskut esitetään suurimmalta osalta käännöksien käännöksinä. Ilmaukset eivät aina ole helposti ymmärrettävissä, ja julkaisija on pitänyt tarpeellisena liittää moniin sananlaskuihin selitykset. Vaikeimmin tulkittavat ovat seuloutuneet pois. Afrikkalainen tapa ymmärtää ja hahmottaa maailmaa viehättää outoudessaan. Kuvittaja on kansainvälisesti tunnettu ovambolainen taiteilija. Hänen kuvansa täydentävät kauniilla tavalla kokonaisuutta.