Viisautta minareetin varjossa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1980

Teosarvio

Kirjaan on koottu islamilaisen Lähi-Idän elämänviisautta. Loppusanoissa luonnehditaan lyhyesti tämän alueen hyvin vanhaa sananlaskutraditiota ja mainitaan kokoelman tärkeimpiä lähteitä. Alkusanat koskevat sananlaskujen luonnetta ja aihepiiriä. Esiintulevat ihmiselämän ongelmat ovat yleisinhimillisiä, mutta historiallinen ympäristö lyö leimansa sanontaan ja vertauskuviin. Sananlaskut lienevät suurelta osalta laajan kulttuuripiirin yhteisomaisuutta. Joidenkin kohdalla on kotimaa mainittu. On mielenkiintoista perehtyä tällaisestakin näkökulmasta ajattelutapaan, joka on viime aikoina tullut ajankohtaiseksi.