Yövuoro

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1980

Teosarvio

Jos viime vuosina onkin paljon puhuttu ja väitelty "ruohonjuurilyriikasta", niin eräänlaisena rintaperillisenä tai ai-nakin läheisenä sukulaisena sille on syntymässä toinen ilmiö, jota voisi nimittää vaikkapa "juureni"-Iyriikaksi. Sen tyypillisin edustaja on nuori runoilija, joka tiettyyn elämänsä vaiheeseen ehdittyään alkaa katsella ympärilleen, taaksepäin lapsuuteen, eteenpäin maailmaan. Timo Pusa kuuluu lajiltaan pitkälti tähän samaan perikuntaan: mieli avoinna hän kirjoittaa elämästään, odotuksistaan ja iloistaan, mutta tuntee samalla sosiaalista myötätuntoa muita kohtaan. Runojen sävy on pehmeän puheleva, toteava tai kuvaileva. Lapsuuden taustoista käsin hän tar-kastelee kotikaupunkiaan, sen tehdassydäntä ja ihmisiä, jotka pitävät tehtaat käynnissä, ja toteaa omalta kohdal-taan: "kyselen itseltäni tätä maailmaa / jonka kanssa tahtoisin olla sinut."