Sininen sormus

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1980

Teosarvio

Marttila, Satu: Sininen sormus.

Satu Marttilan runoilijanlaatu osoittautuu vielä kolmannen kokoelman ilmestyttyä hiukan hankalaksi määritellä; toisaalta hänen runoilleen on ominaista äärimmäinen yksinkertaisuus, toisaalta taas kompleksisuus, jotka samaankin runoon yhdistyneinä saattavat lukijan lievästi ymmälleen. "Sinisen sormuksen" kieli on paikoin jopa naivistisuuteen asti lyyristä, tarkoituksellisen kansanlaulunomaista, mutta ikään kuin ei rohkenisi antautua runoilleen kokonaan, Marttila paikoin kätkee sanottavansa niin pitkälle työstettyihin runokuviin, etteivät ne enää välity spontaanisti; myös runon tekemisen keinot jäävät joskus turhan selvästi näkyviin.