Neuvostokirjallisuutta

kuvaus

Neuvostokirjallisuutta-sarja esittelee monipuolisesti Neuvostoliitossa julkaistua korkeatasoista kaunokirjallisuutta sekä yleistajuista tietokirjallisuutta. Kirjojen valinnasta ja julkaisemisesta vastaavat seuraavat kustannusliikkeet: Gummerus, Kansankulttuuri, Karisto, Kirjayhtymä, Otava, Tammi, Weilin + Göös ja WSOY. (Sarjan esittely Talo Rantakadulla -teoksen takakannessa)