You are here

Inhemska författare i Boksampo

Saknas det uppgifter i Boksampo? Författaruppgifterna uppdateras och kompletteras kontinuerligt, och vi tar gärna emot kommentarer. Skicka kommentarer och ändringsförslag till kirjasampo(at)kirjastot.fi. Författaruppgifter kan du komplettera även via detta webbformulär.

 

Här hittar du olika listor på inhemska författare. Listorna är sammanställda enligt landskap, genre, eller tidsperiod.

1. Inhemska författare enligt landskap

2. Inhemska författare enligt genre

3. Inhemska författare från olika årtionden

 

1. INHEMSKA FÖRFATTARE ENLIGT LANDSKAP

Här hittar du listor över författare från olika landskap i Finland. En länk till alla finlandssvenska författare i Boksampo (ca 1 000 författare) hittar du längst ner på listan.

I kolumnen Databas anges från vilken författardatabas uppgifterna i huvudsak är hämtade.

LANDSKAP CENTRALORT DATABAS
Varsinais-Suomen.vaakuna.svg Egentliga Finland Åbo Vaski
Uusimaa.vaakuna.svg  Nyland  Helsingfors Ord i tiden

Satakunta.vaakuna.svg Satakunda

Björneborg  
Päijät-Häme.vaakuna.svg Päijänne-Tavastland Lahtis Vellamon vinkit
Pohjois-Savo.vaakuna.svg Norra Savolax Kuopio Aapeli ja muita tuttavia
Pohjois-Pohjanmaan vaakuna.svg  Norra Österbotten  Uleåborg  
Pohjois-Karjala.vaakuna.svg Norra Karelen Joensuu Latvavesiltä
Pohjanmaan maakunnan vaakuna.svg Österbotten Vasa Lakialla tuuloo, Brösttoner
Pirkanmaa.vaakuna.svg Birkaland Tammerfors  
Lapin maakunnan vaakuna.svg Lappland Rovaniemi  
Kymenlaakson maakunnan vaakuna.svg Kymmenedalen Kouvola/Kotka Kymenlaakson kirjailijat
Keski-Suomi Coat of Arms.svg Mellersta Finland Jyväskylä  
Keski-Pohjanmaa.vaakuna.svg Mellersta Österbotten Karleby  
Kanta-Häme.vaakuna.svg Egentliga Tavastland Tavastehus Ord i tiden
Kainuu.vaakuna.svg Kajanaland Kajana  
Etelä-Savo.vaakuna.svg  Södra Savolax  St. Michel  
Etelä-Pohjanmaan maakunnan vaakuna.svg Södra Österbotten Seinäjoki Lakialla tuuloo
Etelä-Karjala.vaakuna.svg Södra Karelen Villmanstrand  
  Åland Mariehamn Bibliotek på Åland: Författare och skrivare
  Östra Nyland Borgå     

Samiska författare

   
Finlandssvenska författare    

 

2. INHEMSKA FÖRFATTARE ENLIGT GENRE

Aforistiker

Barnboksförfattare

Diktare

Dramatiker

Esseister

Fackboksförfattare

Kåsörer

Prosaförfattare

Serieskapare

Ungdomsförfattare

 

3. INHEMSKA FÖRFATTARE FRÅN OLIKA ÅRTIONDEN

Vilka författare gav ut böcker till exempel på 1920-talet? Välj ett årtionde och klicka på länken nedan!

Du kan även begränsa sökningen genom att lägga till fler sökord, t.ex. man/kvinna, finlandssvenska, författare/diktare/dramatiker/barnboksförfattare/ungdomsförfattare, landskap, ort, osv.

1800-talet

1900-1909

1910-talet

1920-talet

1930-talet

1940-talet

1950-talet

1960-talet

1970-talet

1980-talet

1990-talet

2000-2009

2010-talet

 

Nutida inhemska författare

Inhemska författare

Finlandssvenska prosaförfattare

Finlandssvenska diktare